Pensioensparen

 

Een pensioenspaarverzekering is een levensverzekeringscontract. Het biedt u de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd fiscaal voordeel te genieten.

Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten?

De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. Dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden na uw pensionering.

Wat zijn de voordelen van pensioensparen?

Met een pensioenspaarverzekering (tak 21) geniet u de volgende voordelen:

  • Gewaarborgd rendement: u weet wat uw belegging minimaal oplevert op einddatum.
  • Jaarlijks fiscaal voordeel van 30 % op de gestorte premies.
  • Gunstige eindbelasting: op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract dat u afsloot na uw 55ste, wordt een (eenmalige) anticipatieve heffing toegepast op het opgebouwde pensioenkapitaal[1]. Het kapitaal opgebouwd door de stortingen na die heffing, wordt niet belast.
  • Bijzonder beschermingsfonds: een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij.
  • Eventuele winstdelingen, naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.
  • Flexibele vermogensoverdracht aan uw familie, waarbij het mogelijk is om de begunstigden te wijzigen tijdens de looptijd van het contract. 
  • U kunt een begunstigde bij overlijden aanduiden.

Sommige verzekeraars stellen voor om pensioensparen te onderschrijven in tak 23. Deze levensverzekeringen bieden een potentieel hoger rendement want ze zijn gelinkt met beleggingsfondsen.

Aarzel niet om ons te contacteren zodat we samen kunnen bekijken wat voor u het interessantst is.[1] Rekening houdend met de andere wettelijke verplichtingen

Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?

De vervaldag van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

Bestaat er een plafond voor de fiscale aftrekbaarheid?

Ja, maar dit kan van jaar tot jaar verschillen, naargelang de beslissingen van de regering. Het plafond voor de aftrekbaarheid is minder hoog dan dat van langetermijnsparen, maar blijft toch interessant.